Μια παρόμοια υπηρεσία με εκείνη του Facebook που θα μας επιτρέπει να κατεβάσουμε αντίγραφο των δεδομένων που έχουμε δημοσιεύσει κατα καιρούς,  εξετάζει το Instagram. Η κίνηση αυτή, θα βοηθά τους χρήστες να έχουν ανα πάσα στιγμη τον έλεγχο για τα αρχεία που ανεβάζουν στην πλατφόρμα, ενώ παράληλα, θα αποτελεί την συμόρφωση του Facebook, (το οποίο...

Μια παρόμοια υπηρεσία με εκείνη του Facebook που θα μας επιτρέπει να κατεβάσουμε αντίγραφο των δεδομένων που έχουμε δημοσιεύσει κατα καιρούς,  εξετάζει το Instagram. Η κίνηση αυτή, θα βοηθά τους χρήστες να έχουν ανα πάσα στιγμη τον έλεγχο για τα αρχεία που ανεβάζουν στην πλατφόρμα, ενώ παράληλα, θα αποτελεί την συμόρφωση του Facebook, (το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του το Instagram) με τον ευρωπαϊκό κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που απαιτεί οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους ακόμη και φορητά. Σύμφωνα με τον ίδδιο κανονισμό οι χρήστες θα μπορούν να αιτηθούν διαγραφή των δεδομένων τους από του servers της πλατφόρμας αν το επιθυμούν.

Τα νέα εργαλεία του Insta ετοιμάζονται για να είναι στα χέρια μας το συντομότερο δυνατό!