Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές των αδελφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, 23 Μαρτίου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer3.it.minedu.gov.gr, θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους, ενώ για την είσοδό τους στο σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password)...

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές των αδελφών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, 23 Μαρτίου.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer3.it.minedu.gov.gr, θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους, ενώ για την είσοδό τους στο σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους δόθηκε από τη γραμματεία του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα).

Το σύστημα όπως έχει ανακοινωθεί θα σταματήσει να κάνει δεκτές αιτήσεις την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, στις 12 το μεσημέρι.

Να σημειωθεί ακόμα, πως όπως αναφέρει η σχετική Υπουργική Απόφαση:

«Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους, όσο και από την περιφερειακή ενότητα, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα και εφ′ όσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των 12.500 ευρώ».