Παιδικές κατασκηνώσεις

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προχώρησε στην έγκριση του κατασκηνωτικού προγράμματος e-ΕΦΚΑ, για τον παραθερισμό 36.708 παιδιών, θερινής περιόδου 2020, από την 1η Ιουλίου συνολικού ποσού 16.520.728,00 ευρώ. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα καθορισθούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών. Ειδικότερα πρόκειται: α)...

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προχώρησε στην έγκριση του κατασκηνωτικού προγράμματος e-ΕΦΚΑ, για τον παραθερισμό 36.708 παιδιών, θερινής περιόδου 2020, από την 1η Ιουλίου συνολικού ποσού 16.520.728,00 ευρώ.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα καθορισθούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

Ειδικότερα πρόκειται:

α) Για 31.910 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων ήτοι: «οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ασφαλισμένοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΠΔΕ και οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠΙΤ» υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.

β) Για 30 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) Για 4.768 παιδιά δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων του τ. ΕΦΚΑ νυν e- ΕΦΚΑ, καθώς και οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι υπάλληλοι του τ. ΕΤΕΑΕΠ νυν e- ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα αφορά τον παραθερισμό των παιδιών ηλικίας από 6 έως 16 ετών για διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση έως του ορίου ηλικίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες καταστατικές διατάξεις κάθε εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ Ταμείου-Φορέα, όπως αναλύεται στη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, για κάθε εντασσόμενο Ταμείο/Φορέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΟΦ: Ανακαλεί 47 καλλυντικά (λίστα)

Η καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδος έτους 2020, εφόσον αρθούν τα μέτρα μείωσης διασποράς του κορονοϊου COVID – 19, να αρχίσει για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης από την 01/07/2020 έως και 30/08/2020 αποτελούμενη από τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους συνεχούς διαμονής 15 ημερών έκαστη (μη καταβαλλόμενης της 15ης ημέρας στις περιπτώσεις αναχώρησης των τέκνων έως την 13.00 μ.μ., εφόσον είναι ημέρα αναχώρησης από την κατασκήνωση).

Η καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδος έτους 2020, για ωφελούμενα τέκνα με αναπηρία, εφόσον αρθούν τα μέτρα μείωσης διασποράς του κορονοϊου COVID – 19, να αρχίσει από την 01/09/2020 για δέκα ημέρες (10) ημέρες συνεχούς διαμονής (μη καταβαλλόμενης της 10ης ημέρας στις περιπτώσεις αναχώρησης των τέκνων έως την 13.00 μ.μ εφόσον είναι ημέρα αναχώρησης από την κατασκήνωση).

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση: α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) στα 52,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2020, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με επιλογή των δικαιούχων βάσει οικονομικών κριτηρίων. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gr ), όπως θα καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Στη Δημόσια Πρόσκληση θα προβλέπεται η υποβολή αιτήσεων με την αποκλειστική ή μη χρήση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων. Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθορίζονται ρητά με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων Τέκνων

1.Κριτήριο επιλογής των ωφελουμένων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Οργανισμού, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις προσφερόμενες θέσεις του Οργανισμού, ορίζεται η μοριοδότηση των υποψηφίων, με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, φορολογικού έτους 2018. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο e – ΕΦΚΑ, επεξεργάζεται τις αιτήσεις δικαιώματος συμμετοχής από τα μητρώα ασφαλισμένων/ συνταξιούχων του, την επιβεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, τα στοιχεία των ωφελούμενων τέκνων μέσω της ΗΔΙΚΑ ή αυτεπαγγέλτως ηλεκτρονικά ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει, καθώς και την επιβεβαίωση των δικαιολογητικών όπου αυτά απαιτούνται.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων ο e-ΕΦΚΑ, προβαίνει σε μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τα παρακάτω ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:

α) Το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2018.

Τα μόρια για το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ορίζονται ως εξής:

Για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00€ : 100 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.001,00€ έως 10.000,00€: 90 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00€ έως 12.000,00€: 80 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.001,00€ έως 14.000,00€: 70 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.001,00€ έως 16.000,00€: 60 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.001,00€ έως 18.000,00€: 50 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.001,00€ έως 20.000,00€: 40 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.001,00€ έως 22.000,00€: 30 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.001,00€ έως 24.000,00€: 20 μόρια,
για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.001,00€ έως 28.000,00€: 10 μόρια.

β) Ο αριθμός τέκνων ηλικίας έως 18 ετών.

Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Κρίσιμος χρόνος του εδαφίου αυτού ορίζεται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής που καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

γ) Ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους κατ’ εξαίρεση, εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής, για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

δ) Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατατάσσονται σε δύο προσωρινά Μητρώα, το Μητρώο «Δικαιούχων τέκνων τυπικής ανάπτυξης» και το Μητρώο «Δικαιούχων τέκνων με αναπηρία», σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις, δεν επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής.

Πηγή: dikaiologitika.gr